Vad är pension?

05.12.2019

Nu kommer vi berätta och utbilda dig i vad pension betyder.
Vad det är, hur du kan förstå den och vad du faktiskt kan göra med den.

Vi går igenom var man kan få sin pension ifrån. Vi förklarar också pensionens olika delar och vad de består av; inkomstpension, premiepension, tjänstepension och privat pension.

Hur kan du påverka din egen pension?
När du lär dig att förstå hur den är uppbyggd samt ser vilka möjligheter att påverka den, då kommer du att veta vad som krävs av dig för att du ska kunna maximera din pension. (Videon är 7.35 min lång)

Tycker du pensionsutbildningen var bra?
Vill du ha mer?

Ta kontakt med oss!