Capfor
Financial Life Planning

Vi anlitas av företagare, som i likhet med oss, anser att ekonomisk planering handlar om att uppnå tydlighet och kunskap i samtliga delar, för att kunna fatta meningsfulla beslut kring ekonomi.

Välkommen till oss!

Vill du kontakta oss?

Vad gör er annorlunda?

Läs om hur vi jobbar

Financial Life Planning 
Ekonomi och pengar handlar om många detaljer men framför allt om helheten.
Vår planering kan liknas med en GPS som leder dig i riktning mot det som är viktigast för dig.....?
Financial Life Planning handlar i grunden om att skapa tydlighet, kunskap, insikt och förståelse för hur din personliga ekonomi fungerar, vad olika beslut leder till och vad som krävs för att DU ska få uppleva ekonomisk frihet.
Arbetet sträcker sig över alla delar som påverkar personlig ekonomi, och rollen som Financial Life Planner blir densamma som en egen personlig coach/rådgivare/vägledare eller ekonomi PT.
Vår roll är att utbilda dig och att tydliggöra det du har på ett förståeligt sätt, men också se till att du tar meningsfulla beslut om det som känns viktigast i ditt liv.
Människor skall kunna komma till oss och känna att det inte finns en "skämskudde" för att man inte har skapat den kontroll, kunskap eller haft intresse i alla delar av sin ekonomi som man önskat.
Vi tar en helhetsbild över din situation för att säkerställa att allt är som det ska vara.

Vi är än så länge ensamma i Sverige med att erbjuda Financial Life Planning.

Hur tar ni betalt?
Vi fakturerar våra kunder för det arbete vi gör och den tid arbetet tar.
Vi tar inte emot ersättningar, som tex provisioner.
Det är viktigt för oss att vara transparenta och tydliga i vem som är vår uppdragsgivare, vilket betyder att allt arbete betalas direkt av kund eller företag.
Vi har inga ersättningar från finansbranschen för försäljning/marknadsföring/provision eller liknande.
Det finns med andra ord ingen dold agenda i våra möten.

Hur jobbar ni?
Vår roll är att skapa en personligt anpassad ekonomisk plan för de vi möter.
Detta görs genom att identifiera, kartlägga, strukturera och sammanställa fakta som sedan används för att fatta meningsfulla beslut.
Financial Life Planning tydliggör effekten av beslut som tagits inom samtliga avsnitt som berör personlig ekonomi:
Inkomster/Utgifter
Tillgångar/Skulder
Sparande
Placeringar
Pension
Personförsäkring
Juridik
Beroende på hur kunden har möjlighet att träffas och tidsaspekt kan vi ha våra möten både fysiskt och genom Skype (video).
Den löpande kommunikationen sker genom mail, telefon och sms. 

Vilka är era kunder?
Vi anlitas av företagare som blivit osäkra på om den rådgivning man tidigare fått, har haft en annan agenda.
Traditionell rådgivningen tenderar att mer handla om försäljning av produkter, än att komma med råd som berör dig som person.
Vi anser att ekonomisk rådgivning handlar om så mycket mer än försäljning av fonder, pensionsförsäkringar och andra finansiella produkter.

Vår drivkraft är att bistå våra kunder i arbetet att uppnå den bästa versionen av deras liv!

Det finns fler som oss!

Upptäck andra Financial Life Planners

Besök vår vän Michael Kay som är en Financial Life Planner i New York.
Han har skapat filmer som förklarar vad han och vi jobbar med.

Bara att klicka på filmen nedanför!